Policy för hantering av personuppgifter

Samtycke gällande insamlande av personuppgifter

När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på Sthlm Estate får du också godkänna att Sthlm Estate får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

När du ger ditt godkännande samtycker du till att Sthlm Estate registrerar de personuppgifter som behövs för att Sthlm Estate ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Sthlm Estate verksamhet, t.ex. vid utskick av information om objekt eller dylikt.

Personuppgifter som behandlas av Sthlm Estate

Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, email, bostadsinformation samt eventuellt intresseområde.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du info@sthlmestate.se